Ece Eğitim Akademi

Blog

YUSUF ÜÇBAŞ - 03-02-2023

İLİŞKİLER

EKONOMİ İLİŞKİLERE NASIL YANSIYOR?

Ekonomik problemler iş dışı stres kaynaklarını da tetikler. Aile ile ilgili roller, sorumluluk ve beklentiler bireyin kendisi ile ilgili sorunlar, kariyer beklentisinin düşüşü, maruz kaldığı iş dışı örseleyici yaşam deneyimleri, sosyalleşme olanaklarının yetersizlikleri bunlardan bazılarıdır. Ailenin geçimini sağlayan bireyin gelirinin yetersiz kalması, zamlar karşısında giderek yoksullaşması, işini sürdüren bireyin tüm geçim sorumluluğunu üstlenmek için aşırı ve güvencesiz işlerde çalışması gibi sonuçlar doğurmaktadır. Kriz dönemlerinde aile bu yönde değişim geçirirken bir yandan aile dayanışmasına ihtiyaç artar. Fakat ekonomik durumun getirdiği bu olumsuz duygular aile dayanışması yerine zaman zaman aile bütünlüğünün zedelenmesi ile sonuçlanabilir.

Ekonomik problemlerin toplumsal boyutta olması sosyal ilişki kurduğumuz ortamlarda da konuşma başlıklarının ekonomiye dair olmasını doğurabilir. Bu durumda ekonomik zorlanmalar yaşayan bir kişi sosyalleştiği ortamlarda da rahatlayamayıp, konuşmalar ile tekrar tetiklenip kötü hissedebilir. Ekonomik problemler olduğunda da temel ihtiyaçlarımızı devam ettirmek zorunda olduğumuz için tasarruf yapabileceğimiz kısım genellikle sosyal hayat olur. Kısıtlı sosyal imkanlara sahip olup, sosyalleştiğimiz anda da bu problemlerin konuşulması tekrar bir yılgınlık ve karamsarlığa neden olabilir.