Ece Eğitim Akademi

Blog

YUSUF ÜÇBAŞ - 22-09-2022

KİŞİSEL GELİŞİM

NARSİST İNSANLARIN ÖZELLİKLERİ

Narsist insanlar ile kurulan ilişkilerde mutlu olma ihtimali yoktur. Narsist insanı düzelteceğim düşüncesiyle devam ettirilen ilişkiler, çaba gösteren kişinin değersiz hissetmesiyle sonuçlanır. Narsist insan saygısızdır, çaba göstermez, alttan almaz, bencildir, yalnızca kendini düşünür, sizin ne hissettiğiniz umurunda değildir. Her zaman haklı olurlar. Her şeyin en mükemmelini hak ettiklerini düşünürler. Memnuniyetsiz ve şikâyetçidirler. Küçümser ve aşağılarlar. Değersizleştirme eğilimi içerisinde olurlar. Özür dilemezler, her zaman bir bahaneleri vardır. Dolayısıyla bu tarz bir insan ile sağlıklı ilişki kurmak mümkün değildir. Yakın ilişkilerinde ve özellikle arkadaşları tarafından ‘narsist’ bireyler başta mükemmel gözükür. Sevilen, başarılı, övülen bir kişilik yapısı sergiler. Fakat sevgiyi genellikle manipülatif davranışlar ile almaya çalışır. Başarıda üstün bir hırs ve başarısızlık anında ise suçlama davranışlarıyla ön plana çıkarlar. Bu sorunu yaşayan kişiler genellikle aile ve evlilik konusunda karşısındaki insana değersizlik, yetersizlik gibi kavramları yükler ve kişiyi yalnızlaştırma politikasını kurarak üstünlük sağlamaya çalışır. Onlara göre pişmanlık bir zayıflık göstergesidir. Ancak nadiren de olsa hayatlarının bazı dönemlerinde pişmanlık yaşarlar. Pişmanlık yaşadıkları fark edildiğinde ise genelde kendilerini dışa kapatırlar. Ancak şunu da belirtmek gerekir, her insanda bir, iki tane narsist özellik olabilir, bu onun narsist olduğunu göstermez. Tanı için bir psikolojik danışmana ihtiyaç vardır. Narsist insan ile yaşanacak ilişki ancak öğreti olur. Onu değiştirmeye çalışmayın. Sizin önceliğiniz kendinizi korumak olsun. Eğer narsist biriyle evliyseniz, ya da aile fertlerinizden birinin narsist olduğunu düşünüyorsanız, hayatınızdan çıkaramayacağınız bir konumdaysa onunla tartışma içerisine girmeyin ve iletişimi en aza indirgeyin. Narsist bir insana karşı davranış sınırları belirgin hale getirilmelidir. Duygusal ve psikolojik anlamda bütün manipülatif davranışları sınırlandırılmalı ve izin verilmemeli. Onu kaybetme korkusu ile yaklaşıldığı gösterilmemeli ve hissettirilmemeli. Eğer kişiyi kaybetme korkunuz varsa altında yatan neden de belirlenmeli. Narsist bir insanın karşısında suçluluk, değersizlik, yetersizlik gibi duygulara kapılmamalıyız. Narsist kişiliğin egosunu besleyici görev edinilmemeli. Onu değiştirme ve düzeltme çabasına girilmemeli. Narsist bir insana karşı olumlu ya da olumsuz hissedilen duygular net bir şekilde ifade edilmelidir. Tartışma içerisine girerseniz haklı çıkamazsınız ki zaten anlamayacaktır. Yalnızca onun öyle bir insan olduğunu kabul edin ve iletişimi en minimal düzeyde tutmaya çalışın. Saygısızlık, değersizleştirme karşısında kendinizi koruyun ve her seferinde "bana saygısız davranamazsın, beni küçümseyemezsin" şeklinde uyarın, ortamı terk edin.