Ece Eğitim Akademi

Blog

YUSUF ÜÇBAŞ - 03-02-2023

KİŞİSEL GELİŞİM

YILDIRMANIN MAĞDURLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Kişiler kimi zaman yaş, cinsiyet, etnik köken ya da din gibi farklılıklarından kimi zaman da işte tecrübesiz veya başarılı olmasından ya da fiziksel çekicilik gibi grup içinde sıyrılan olumlu özelliklere sahip olmasından dolayı mağdur olarak seçilebilir.

  • Yıldırma davranışından dolayı genellikle iş performansları düşen kişiler, kendini başarısız ve yetersiz görebilirler. İşle ilgili becerilerini kimliğinin bir parçası olarak tanımlıyorlarsa da bu durumdan benlikleri zarar görebilir; kendilerinden şüphe etmeye başlayabilirler. Örneğin; eskiden kendilerinden emin bir şekilde yaptıkları ve tatmin oldukları işlerini artık tekrar tekrar kontrol etme ihtiyacı duyabilirler. Önceleri yapabilmekten gurur duydukları işlerinde artık başarısız olduklarını düşünmeleri onları mutsuz kılabilir.
  • Bu kişilerin, kendilerine olan güvenleri zedelenebilir güvensizlikleri genel bir kararsızlık haline neden olabilir ve herhangi bir konuda sorumluluk almaktan kaçınabilirler. Bunun aksine kendilerini ters giden her şeyden sorumlu olarak da görebilirler.
  • İş yerine gitmek istemeyebilirler ve bu yüzden izin almaya başlayabilirler. Uzun süreler işe gitmemelerinden dolayı işten çıkarılabilir ya da azalan iş yeri bağlılığından ve yaşadıkları sorunlardan dolayı kendileri istifa edebilirler.
  • Hayattan zevk almama, isteksizlik, yılgınlık, konsantrasyon zorluğu gibi depresif belirtiler gösterebilirler.
  • Stres artışı ve buna bağlı olarak sempatik sinir sistemi aktivasyonu gerçekleşebilir. Kalp atış hızı ve nefes alışverişleri hızlanabilir. Kişiler her an çok heyecanlı ve tetikte hissedebilirler.
  • Fiziksel güç kaybı, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir; bunların sonucunda kronik bir yorgunluk duyabilirler.
  • Sindirim sistemleriyle ilgili sorunlar ve bazı yeme bozuklukları yaşayabilirler.