Ece Eğitim Akademi

Blog

YUSUF ÜÇBAŞ - 15-12-2022

BOŞANMA KONULARI

BOŞANMA SÜRECİ

Boşanmanın aslında evlenme aşamasındaki koşullar ve umutlarla bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Amaç ‘Ölüm bizi ayırana kadar’ olsa da karşılıklı beklentilerin karşılanamaması çoğu zaman evlilik birliğinin bozulmasını bir zorunluluk haline getiriyor. “İki tane ruh sağlığı son derece iyi yetişkin arasında bile sağlıksız evlilik ilişkisi olabileceği bir gerçektir”. Evlilik insan yaşamındaki en önemli kişiler arası ilişkilerden biri olarak kabul edilir. Bazı insanlar için önemli bir doyum ve mutluluk kaynağı olan evlilik, bazıları için pek çok olumsuz sonucu beraberinde getirir. Mutsuz bir evliği sürdürmenin genel mutluluk, yaşam doyumu, benlik saygısı ve genel sağlıkla olumsuz yönde ilişkili olduğu bilinmektedir.

 

Evliliğin bitmesine yol açan sebepler çok çeşitli olabilmesine karşın, en çok görülen sebepler şunlardır;

 

Ekonomik sorunlar,

Eşlerin sosyo-kültürel yapı farklılıkları,

Cinsel sorunlar,

İletişim bozukluğu,

Eşlerden birinin ihaneti,

Aile içi şiddet,

Zevk ayrılıkları,

Eşlerin birbirlerini ihmal edişi,

Ailelerin aşırı müdahalesi, eşlerden biri veya her ikisinin ailelerine bağımlı ya da zayıf kişilikte olmaları,

Çocuk sahibi olamama,

Ciddi ekonomik ve sınıfsal farklılıklar,

Yaş farkının fazla olması,

Erken yaş evlilikleri, aile baskısı ile evlendirmeler,

Taraflardan birinin ani kişilik ve yaşam pratiğinin değişmesi,

Psikiyatrik sorunlar/depresyon, panik atak, şizofreni vb.,

Uyuşturucu, alkol ve kumar alışkanlığı.

Eşlerden birinin ya da ikisinin mutsuzluğu pahasına sürdürülen evlilikler olduğu gibi birçok mutlu görünen evlilikler de vardır ki; sudan ve yüzeysel nedenlerden dolayı, kısa sürede boşanmayla sonuçlanır. Birçok evlilikte karşılıklı boşa çıkan beklentiler, başarısız yaklaşma çabaları, duygusal bağı sarsıyor ve böylece duygusal alışverişin dengesizleştiği bir şekil alıp, boşanma kaçınılmaz hale geliyor. Bazen de eşlerden birinin umudunu kesmemesinden, yalnız başına yaşamını sürdürmek istememesinden ya da çocukların sorumluluğundan dolayı evlilik sürdürülebiliyor. Bu durumda da boşanma olmasa da eşler duygusal olarak birbirlerinden ayrılıyor.

 

Evliliğin yıkılmasında gerçek sebep sevgi, saygı ve güven bağlarının zayıflamasıdır; diğer bir çok faktör birer belirtidir.

 

Boşanma, ilk bakışta sadece karı kocayı ve aile bireylerini ilgilendiren bir durum gibi görünse de, aslında toplumu ve sosyal düzeni yakından ilgilendiren önemli bir konudur.