Ece Eğitim Akademi

Blog

YUSUF ÜÇBAŞ - 15-12-2022

EVLİLİK VE CİNSELLİK

EKSİK YA DA YETERSİZ CİNSEL BİLGİ

Evlilikte yaşanılan cinsel problemlerin en önemli sebeplerinden ilki psikoseksüel gelişim evrelerindeki aksaklıklar ve yanlış öğrenilmiş cinsel bilgi ve cinsel davranışlardır. Bir önceki kuşak ve akranlardan elde edilen cinsel bilgiler eksik, yetersiz hatta çoğunlukla yanlıştır. Birçok vakada edinilmiş cinsel bilgiler, ergenlikte şahit olunan bel altı espri ve şakalardan ve ağızdan ağza abartılarak anlatılagelen cinsel öykülerden edinilmektedir. Cinsellikle ilgili yanlış ve eksik bilgiler, bu öykü ve şakalara inanmayı kolaylaştırır ve ‘cinsel mitler’ adı verilen cinsellikle ilgili bilinçdışına işlenen basmakalıp önyargılara inanmayı kolaylaştırmaktadır. Cinsel mitler ayrıca medya ve sanal sosyal ortamlarda da sık sık pekiştirilmekte, böylece daha fazla alana da yayılabilmektedir. Cinsel organların fizyolojisinin bilinmeyişi ise özellikle tutucu, baskıcı ve yasaklayıcı toplumlardaki kültürün kişiyi kendi cinsel organından ve cinselliğinden uzaklaştırmasıyla bağlantılıdır. Mesela klitorisinin olduğunu ve nerede olduğunu bilmeyen bir kadının orgazma ulaşmakta güçlük yaşaması ve zamanla cinsellikten soğuması sık karşılaşılan bir durumdur.